esp | cat  
InCom-UAB
Centre amb projecció interdepartamental i interuniversitària
per a la recerca, la difusió i la formació
en l’àmbit de la comunicació
 
   
  Portal de la Comunicació InCom-UAB  
   
  < Tornar  
  El Portal de la Comunicació de l'Institut de la Comunicació de la UAB inaugurat el març de 2001, ofereix informació i documentació especialitzada en els diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d'Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.


Des que es va posar en línia, el Portal de la Comunicació InCom-UAB s'ha constituït com a mitjancer i punt de referència a Internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre mitjans de comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i les seves repercussions i influències en l'organització social.


El Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix quatre grans objectius:

a. Servir de punt de trobada i intercanvi d'idees entre estudiosos que comparteixen unes inquietuds intel·lectuals iguals o semblants, sempre dins de l'àmbit de la investigació en comunicació.

B. Oferir continguts de producció pròpia, en l'elaboració dels quals participen experts de diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes.

C. Seleccionar i sistematitzar la informació disponible a la xarxa sobre comunicació. Ofereix enllaços amb les webs i els continguts que es consideren de més interès.

D. Fomentar la investigació en ciències de la comunicació i promoure la col·laboració entre el món universitari i el professional. El Portal per la seva pròpia naturalesa, permet difondre coneixements i intercanviar idees entre els sectors professionals i la investigació universitària en comunicació.


El Portal de la Comunicació InCom-UAB compta amb tres edicions: en espanyol, en català i en portuguès.

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001.

Amb aquesta participació al Portal la Institució Catalana contribueix a l'esforç del Institut de la Comunicació de la Universitat Autónoma de Barcelona de crear instruments d'anàlisi que permetin, tant a investigadors com a professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació en la nova Societat de la Informació.

El Portal, que es renova diàriament, ha anat creixent en nombre de visites (una mitjana de 4.400 visites diàries -prop del 55% procedents d'Amèrica Llatina-, amb puntes de 7.000 visitants), ha anat incrementant els continguts i les seccions, però ha mantingut un mateix perfil que podem definir com el de la informació acadèmica sobre comunicació.

A les xarxes socials, el Portal té més de 3.100 seguidors a Facebook i més de 1.100 seguidors a Twitter.

El Portal està obert a totes les tendències i escoles internacionals però es proposa mantenir el seu compromís amb una prioritat: ser punt de referència, en xarxa, per a facilitar la col·laboració entre la investigació en comunicació que es fa en l'Europa llatina i la investigació, cada dia més important, que es fa a Amèrica Llatina. És un compromís teòric, però també és un compromís polític i cultural.

El desig de seguir millorant i ampliant el Portal (els seus continguts, estructura, tecnologia i disseny) sense perdre el seu perfil acadèmic, fa de ‘El portal dels estudis de comunicació’ un projecte de futur en constant desenvolupament, una eina de gestió de coneixement i un producte institucional universitari de lliure accés, amb voluntat de cooperació entre els diferents actors per a la creació i difusió de continguts acadèmics.


Enllaç al Portal de la Comunicació InCom-UAB
 
 
 
Universitat Autònoma de Barcelona
  Informe de la comunicació a Catalunya
  Portal de la Comunicació InCom-UAB
 
  Institut de la Comunicació (InCom-UAB)
Telèfon: +34 93 581 29 07
incom.uab.cat | incom@uab.cat