esp | cat  
InCom-UAB
Centre amb projecció interdepartamental i interuniversitària
per a la recerca, la difusió i la formació
en l’àmbit de la comunicació
 
   
  Recerca
Publicacions
 
   
  < Tornar  
 
Grup Consolidat de Recerca
Projectes R+D+i liderats
Projectes R+D+i participats
Informe de la comunicació a Catalunya
Línies prioritàries d'investigació
Investigacions en curs
Investigacions finalitzades
Tesis doctorals
eBooks InCom-UAB
Publicacions
Comunicacions
 
L’InCom-UAB dedica una atenció preferent a la difusió dels resultats de les recerques dutes a terme pels membres i col·laboradors acadèmics de l’equip.

De la producció científica del centre, cal destacar, per la seva continuïtat, l’edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya, que s’edita amb caràcter biennal des de l’any 2000.

Recull de les publicacions, desglossades per anualitats:

– Publicacions 2015

– Publicacions 2014

– Publicacions 2013

– Publicacions 2012

– Publicacions 2011
 
 
 
Universitat Autònoma de Barcelona
  Informe de la comunicació a Catalunya
  Portal de la Comunicació InCom-UAB
 
  Institut de la Comunicació (InCom-UAB)
Telèfon: +34 93 581 29 07
incom.uab.cat | incom@uab.cat